wycena

W celu przedstawienia Państwu wyceny projektu badawczego prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub załączenie pliku z opisem projektu w formacie doc., docx. lub pdf. Wstępną wycenę projektu badawczego otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin.
Załącz plik z opisem badania (dopuszczalne formaty: doc, docx, pdf):


lub wypełnij poniższy formularz: