Odkryj swoje mocne strony dzięki testowi Wielka Piątka w projektowaniu ścieżki zawodowej

Test wielkiej piątki
Dodany przez urek21

Osobowość człowieka kształtuje każdą dziedzinę życia, w tym sferę zawodową. Obok wiedzy merytorycznej, ważną funkcję w planowaniu ścieżki kariery odgrywają określone cechy charakteru. W jaki sposób zbadać swój potencjał i określić swoje predyspozycje?

Wielka Piątka, czyli 5-czynnikowy model osobowości

Wielką Piątką określamy Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. The Model of Big-Five Personality). Wyróżnia pięć głównych czynników kształtujących ludzką osobowość, a mianowicie ekstrawersję, ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia i neurotyczność.

Każdy czynnik dzieli się na sześć mniejszych składowych, a ich natężenie opisuje skala (np. 1-10). Przyjęto, iż wymienione czynniki realnie istnieją, są biologicznie uwarunkowane (podlegają dziedziczeniu), uniwersalne (niezależne od rasy, kultury, płci) oraz niezmienne.

Teorię Wielkiej Piątki (ang. Big Five) opracowali amerykańscy psychologowie – Paul Costa i Robert McCrae. Według literatury naukowej Test Wielkiej Piątki stanowi jedną z najbardziej rzetelnych i miarodajnych metod pomiaru cech osobowości. Tezę potwierdzają liczne badania, również międzykulturowe.

Wielka Piątka – otwartość na doświadczenia i kształtowanie ścieżki zawodowej

W obszarze HR liczą się trafne decyzje, które następnie przekładają się na sukcesy całej organizacji. Z tego powodu wiele nowoczesnych przedsiębiorstw stawia na innowacyjne metody rekrutacji pracowników. Pozwala to na usprawnienie i znaczne przyspieszenie procesów oraz pomaga uniknąć błędów. W tym miejscu wystarczy wspomnieć, że każdego roku blisko 95% wszystkich firm zatrudnia niewłaściwe osoby.

Weryfikacja wiedzy merytorycznej (kompetencji twardych) potencjalnego pracownika niewątpliwie jest bardzo istotna. Niemniej ważne są cechy osobowości, pozwalające określić predyspozycje danej osoby do pełnienia konkretnych funkcji. Często od charakteru i umiejętności interpersonalnych zależy, czy kandydat przykładowo sprawdzi się w roli lidera zespołu. Rzetelne narzędzia psychometryczne dla HR i biznesu – takie jak Test Wielkiej Piątki – zapewnia Master Management Poland.

Atutem firmy są m.in. akredytacje The British Psychological Society i International Test Commission, EFPA oraz ponad 35-letnie doświadczenie. Wykorzystanie technologii cyfrowej umożliwia sprawne prowadzenie procesów rekrutacyjnych i nie tylko. Przyjazna w użytkowaniu platforma diagnostyczno-rozwojowa (Master People Platform) może być wykorzystywana również przy planowaniu dalszej ścieżki awansu już zatrudnionych pracowników.

Kompleksowy test osobowości – Wielka Piątka

Pora odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest Test Wielkiej Piątki i jak można do niego przystąpić. Zacznijmy od formy testu. Autorzy koncepcji opracowali dwa podstawowe kwestionariusze osobowości – NEO-PI-R (NEO Personality Inventory Revised) oraz NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory).

Kwestionariusz NEO-PI-R przedstawia 240 twierdzeń, które osoba badana musi ocenić na pięciostopniowej skali. Kwestionariusz NEO-FFI jest skróconą wersją NEO-PI-R i zawiera jedynie 60 pozycji.

Warto dodać, że badania naukowe doprowadziły do znacznego rozwoju metod badawczych. Między innymi podjęto próbę badania coraz młodszych osób przy wykorzystaniu narzędzi skonstruowanych dla ludzi dorosłych. Przyjęto bowiem, iż struktura cech osobowości dzieci i młodzieży między 12 a 17 rokiem życia jest bardzo podobny do struktury osobowości osób dorosłych. Inny nurt badawczy zakłada tworzenie pięcioczynnikowego modelu osobowości dzieci w wieku od 4 do 12 lat na podstawie obserwacji rodziców, nauczycieli i rówieśników.

02-03-23


Ostatnie wpisy

Native speaker

Native speaker − kurs angielskiego online. O czym należy pamiętać, wybierając native'a?

Nauka języka angielskiego z native speakerem może być świetnym sposobem na wyniesienie znajomości języka na wy

Profesjonalne metody badań socjologicznych

Jakie rozróżniamy metody badań socjologicznych?

Socjologia to bardzo zawiły temat, który można studiować. Może sam kierunek nie cieszy się popularnością, a

Jakie są główne cele badań socjologicznych?

Jakie są główne cele badań socjologicznych?

Socjologia to nauka, której celem jest zrozumienie społeczeństwa. Badania socjologiczne pomagają nam lepiej zr

Socjologia to nauka o zbiorowościach ludzkich

Jakie są podstawowe zagadnienia w temacie socjologii?

Socjologia to dziedzina, która zajmuje się badaniem społeczeństwa. Jest to bardzo obszerna dziedzina, która ob

Co to jest system społeczny

Czym jest system społeczny i dlaczego warto podnosić naszą świadomość?

Co to jest system społeczny? Warto poszukać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dzięki temu świadomość społe