Wywiad kwestionariuszowy w badaniach socjologicznych

Badania socjologiczne wywiad kwestionariuszowy

Na początek należy wyjaśnić co to jest wywiad kwestionariuszowy. Jest to jedna z opcji przeprowadzenia badania respondentów i przy tym niezwykle często wykorzystywana. W przypadku przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego osoba go przeprowadzająca skupia się na postępowaniu zgodnie z zakładanym planem. Wśród jego składowych znajduje się np. szczegółowy porządek zadawania pytań. Jego inna nazwa to wywiad standaryzowany.

Głównym zadaniem przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego jest zebranie opinii od konkretnego grona respondentów w związku z przeprowadzanym badaniem. Nie zaszkodzi zwrócić uwagi na to, że wszystkim osobom zadawane są te same pytania oraz, że rozmowa za każdym razem odbywa się wyłącznie w dwie osoby. Ankietowany przebywa sam na sam z ankieterem. Takie zachowanie służy wytworzeniu bliższej więzi i nie rozpraszanie się niczym osoby odpowiadającej na konkretne pytania.

Przy planowaniu takiego wywiadu należy wziąć pod uwagę to, iż zaangażowani w niego będą:

  • osoba przygotowująca ankiety,
  • ankieterzy,
  • osoby odpowiedzialne za spisanie i porównanie wyników.

Wywiad kwestionariuszowy jest genialnym rozwiązaniem z tego względu, że pozwala na przedstawienie zestawienia w postaci danych liczbowych oraz jakościowych. Niewątpliwie jest to szczególnie ważne w przypadku poruszania w ankiecie bardzo ważnych zagadnień.

Korzyścią wykorzystania właśnie tej formy jest to, iż w przypadku bezpośredniego kontaktu z ankietowanym można wytłumaczyć co miało się na myśli w przypadku konkretnego pytania.

Bardzo ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę w przypadku dobierania ankietowanych jest to, by byli oni faktycznie grupą docelową. Nie ma najmniejszego sensu przeprowadzanie ankiety z osobami, które nie mają pojęcia odnośnie danego zagadnienia związanego z tym, co jest głównym przedmiotem zainteresowania w przypadku przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego.