Obserwację badań socjologicznych - Po co się je wykonuje?

badania socjologiczne obserwacja

Badania socjologiczne są przeprowadzane w wielu, różnorodnych okolicznościach. Celem badań prowadzonych w obecnym czasie jest nic innego jak obserwacja, opis i wyjaśnienie procesów socjologicznych zachodzących w społeczeństwie. Dzięki badaniom socjologicznym można dowiedzieć się, jakie występują ciągi przyczynowo skutkowe. Socjologia jest jedną jedną z najbardziej rozległych dziedzin nauki. Badania socjologiczne- obserwacja to oczywiście jeden z najważniejszych elementów. Jednak czym są obserwacje badań socjologicznych i po co się to robi?

Socjologia jest nauką społeczną, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Socjologia obserwuje, a następnie wyjaśnia ciągi przyczynowo skutkowe w odniesieniu do różnorodnych procesów społecznych. Warto jednak zauważyć, że badania socjologiczne polegają głównie na obserwacjach. Wobec tego, czym są obserwacje badań socjologicznych oraz dlaczego się je wykonuje? Okazuje się, że obserwacje badań socjologicznych można podzielić na:

  • obserwację jawną uczestniczącą - jest to metoda badań socjologicznych, w których obserwator wciela się w społeczności. Jest on jawny i na bieżąco obserwuje wszystkie procesy w nim zachodzące. Warto również wspomnieć, że w tym momencie obserwator uczestniczy w obserwowanych procesach.
  • obserwację jawną nieuczestniczącą - ta metoda obserwacji badań socjologicznych sprowadza się głównie do tego, że choć obserwator na bieżąco i z bliska obserwuje wszelakie procesy, to jednak w nich już samodzielnie nie uczestniczy.
  • obserwacja ukryta - w tej metodzie obserwacji badań socjologicznych, obserwator nie jest jawny i nie bierze udziału w procesach społecznych. Niemniej jednak obserwuje on wszelakie wydarzenia z dość bezpiecznej odległości.

Obserwacje badań socjologicznych przeprowadza się głównie po to, by zrozumieć i znaleźć wyjaśnienie dla wszystkich procesów, jakie zachodzą w społeczeństwie i by wyjaśnić także ich ciągi przyczynowo skutkowe.