Porady dotyczące prowadzenia wywiadu swobodnego podczas badań socjologicznych

Badania socjologiczne wywiad swobodny

Do wyboru są różne badania socjologiczne. Osoby, które na co dzień zajmują się tego typu tematami doskonale wiedzą, że do wyboru metody badań należy podejść w sposób indywidualny. Tak, aby być pewnym tego, że uzyskane wyniki będą wiarygodne. Badania socjologiczne wywiad swobodny to jedna z dostępnych opcji w obecnych czasach. Co na temat tej metody trzeba wiedzieć?

Definicja wywiadu swobodnego

Nie warto powoływać się tu na naukowe stwierdzenia, ponieważ z dużą dozą pewności można stwierdzić, że zdecydowana większość osób nie będzie wiedziała, z czym tak naprawdę ma do czynienia. Otóż wywiad swobodny to nic innego, jak zadawaniem pytań, które zalicza się do nieskategoryzowanych. Wywiad swobodny to jeden z rodzajów metody jakościowej. Często stosowany jest on w naukach behawioralnych, których zadaniem jest lepsze poznanie człowieka (chociaż czy do końca będzie to możliwe?). Osoba prowadząca taki wywiad zadaje luźno sformułowane pytania, które odnoszą się do danego problemu.

Naturalna rozmowa

To, co jest ważne podczas takiego wywiadu to tak naprawdę luźna rozmowa. Tu nie chodzi tak naprawdę od przechodzenia z pytania na pytanie. Często ma się do czynienia po prostu z pewnego rodzaju sformułowania, które poniekąd zmuszają respondenta do wyrażenia swoich myśli. Ba! Nie liczy się tu konkretna kolejność zadawanych pytań.

Wywiad swobodny, przypominający naturalną rozmowę sprawia, że dana osoba chętniej udziela szczerych odpowiedzi. Nie czuje się tak sztywno, dzięki czemu chętniej podejmuje poszczególne wnioski. Mówi się, że organizacja wywiadu swobodnego zajmuje dużo czasu. Błąd! Jeżeli ktoś ma już doświadczenie w tym temacie, będzie wiedział jak się zorganizować w tej kwestii. Dzięki temu, dzięki wynikom uzyskanym z wywiadu swobodnego, można dojść do bardzo ciekawych wniosków. Aczkolwiek, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, jak cały wątek powinien zostać poprowadzony. W ten sposób, aby respondent nie miał problemu z wypowiadaniem się na poszczególne tematy, które będą poruszane.