Ankieta badań socjologicznych - dlaczego jest istotna?

Badania socjologiczne są bardzo ważnym elementem naukowym. Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale w dużej mierze, to właśnie dzięki wynikom pozyskanym podczas takiej ankiety, postęp technologiczny jest tak bardzo namacalny. Odnosząc się do tego tematu, należy omówić badania socjologiczne ankieta. Z czym ma się tak naprawdę do czynienia i na czym tego typu ankiety polegają?

Ankieta na podstawie kwestionariusza

Chyba zdecydowana większość osób dorosłych miała do czynienia z kwestionariuszem, gdzie odpowiada się na różnego rodzaju pytania zamknięte lub otwarte. Ilość pytań zależna jest tak naprawdę od tego, z jakim przypadkiem ma się do czynienia. To jest właśnie kwestionariusz, który jest elementem każdej ankiety. Tego typu dokument trafia do wybranej grupy respondentów. Grupa wybierana jest na podstawie tego, czego tak naprawdę ma dotyczyć badanie. Przykład? Grupa seniorów, młodzież do lat osiemnastu, kobiety chorujące na nowotwór, mamy niemowlaków (czyt, dzieci do 1 roku życia), itd.

Różne rodzaje ankiety

Mówiąc o ankiecie jako o badaniu socjologicznym, trzeba wziąć pod uwagę to, że ma się do czynienia z różnymi rodzajami. Otóż do wyboru są:

  • ankiety pocztowe,
  • ankiety audytoryjne.

Nie można zapomnieć również o ankiecie prasowej, która jednak nie jest zaliczana do zbyt precyzyjnych badań socjologicznych.

Jak konstruuje się kwestionariusz?

Jedna z najważniejszych kwestii, przy każdej ankiecie, to prawidłowo skonstruowany kwestionariusz. Tylko dzięki temu będzie można stworzyć właściwie pytania. Aby tak się faktycznie mogło stać, należy uwzględnić takie pytania jak:

  • określenie zjawisk, które będą przedmiotem danego badania,
  • wyjaśnienie, po co wykonywane jest dane badanie, jaki jest jego cel,
  • zakres badania, który odnosi się do populacji, sposobu doboru próby badawczej,
  • określenia hipotezy, która będzie poddawana weryfikacji.

Aby być pewnym tego, że ankieta będzie dawać prawidłowe wyniki, trzeba unikać najczęściej popełnianych błędów, które szeroko omawiane są w różnych źródłach.